SPECTACLE

12 octobre 2018
14 h 30
PETIT KURSAAL
Laura Laune
13 octobre 2018
20 h 30
PETIT KURSAAL
18 octobre 2018
20 h 00
PETIT KURSAAL
19 octobre 2018
20 h 00
PETIT KURSAAL
20 octobre 2018
20 h 00
PETIT KURSAAL
21 octobre 2018
15 h 00
PETIT KURSAAL
28 octobre 2018
17 h 00
GRAND KURSAAL
28 octobre 2018
20 h 00
GRAND KURSAAL
Manu Payet
13 novembre 2018
20 h 30
GRAND KURSAAL
Bun Hay Mean
16 novembre 2018
20 h 30
GRAND KURSAAL
19 novembre 2018
20 h 30
PETIT KURSAAL
20 novembre 2018
20 h 30
PETIT KURSAAL
Max Bird
22 novembre 2018
20 h 30
PETIT KURSAAL
23 novembre 2018
20 h 30
GRAND KURSAAL
29 novembre 2018
20 h 30
GRAND KURSAAL
Malik Bentalha
30 novembre 2018
20 h 30
GRAND KURSAAL
Fabrice Eboué
7 décembre 2018
20 h 30
GRAND KURSAAL
Guillermo Guiz
13 décembre 2018
20 h 30
GRAND KURSAAL
15 décembre 2018
20 h 00
PETIT KURSAAL
16 décembre 2018
15 h 00
PETIT KURSAAL
12 janvier 2019
20 h 30
GRAND KURSAAL
Sellig
1 février 2019
20 h 30
GRAND KURSAAL
Blanche Gardin
15 février 2019
20 h 30
GRAND KURSAAL
Cécile Giroud & Yann Stotz
21 février 2019
20 h 30
PETIT KURSAAL
Laura Laune
28 février 2019
20 h 30
GRAND KURSAAL
Odah & Dako
1 mars 2019
20 h 30
PETIT KURSAAL
18 mars 2019
20 h 30
PETIT KURSAAL
Magdane
19 avril 2019
20 h 30
GRAND KURSAAL
Anne Roumanoff
7 juin 2019
20 h 30
GRAND KURSAAL