AGENDA

août

durée 1h35
11 août 2021
18 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h35
11 août 2021
20 h 30
PETIT KURSAAL
durée 1h46
18 août 2021
18 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h46
18 août 2021
20 h 30
PETIT KURSAAL
durée 1h28
25 août 2021
18 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h28
25 août 2021
20 h 30
PETIT KURSAAL

septembre

durée 1h30
1 septembre 2021
18 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h30
1 septembre 2021
20 h 30
PETIT KURSAAL
durée 40 mn
5 septembre 2021
11 h 00
PETIT KURSAAL
durée 40 mn
5 septembre 2021
11 h 00
PETIT KURSAAL
durée 40 mn
5 septembre 2021
11 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h
5 septembre 2021
17 h 00
PETIT KURSAAL
Ouvert de 9h30 à 17h
7 septembre 2021
9 h 30
GRAND KURSAAL
durée 2h
7 septembre 2021
20 h 30
PETIT KURSAAL
Visuel Don du sang
8 septembre 2021
10 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
8 septembre 2021
18 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h30
8 septembre 2021
20 h 30
PETIT KURSAAL
durée 4h
29 septembre 2021
14 h 00
GRAND KURSAAL

octobre

durée 2h
4 octobre 2021
20 h 00
PETIT KURSAAL
ouvert de 10h à 18h
9 octobre 2021
10 h 00
SALLE PROUDHON
ouvert de 10h à 18h
10 octobre 2021
10 h 00
SALLE PROUDHON
durée 1h30
10 octobre 2021
15 h 00
GRAND KURSAAL
Ouvert de 14h30 à 17h30
12 octobre 2021
14 h 30
SALLE PROUDHON
Ouvert de 8h30 à 18h
13 octobre 2021
20 h 00
SALLE PROUDHON
Ouvert de 9h à 10h
14 octobre 2021
9 h 00
SALLE PROUDHON
Ouvert de 14h à 19h
16 octobre 2021
14 h 00
SALLE PROUDHON
Ouvert de 10h à 18h
17 octobre 2021
10 h 00
SALLE PROUDHON
Durée 1h15
20 octobre 2021
19 h 00
PETIT KURSAAL
durée 2h
20 octobre 2021
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
20 octobre 2021
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 2h
21 octobre 2021
20 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h15
21 octobre 2021
20 h 30
GRAND KURSAAL
durée 2h30
22 octobre 2021
19 h 00
PETIT KURSAAL
ouvert de 14h à 19h
23 octobre 2021
14 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h20
23 octobre 2021
20 h 30
PETIT KURSAAL
ouvert de 10h à 18h
24 octobre 2021
10 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
27 octobre 2021
20 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h30
28 octobre 2021
20 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h30
29 octobre 2021
20 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h30
29 octobre 2021
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h20
30 octobre 2021
20 h 30
GRAND KURSAAL
durée 1h45
31 octobre 2021
18 h 00
PETIT KURSAAL

novembre

durée 1h30
2 novembre 2021
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 2h
4 novembre 2021
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
5 novembre 2021
20 h 30
GRAND KURSAAL
durée 1h30
9 novembre 2021
20 h 00
GRAND KURSAAL
Visuel Don du sang
10 novembre 2021
10 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
10 novembre 2021
20 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h30
12 novembre 2021
20 h 00
PETIT KURSAAL
durée 2h
13 novembre 2021
15 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
18 novembre 2021
20 h 30
PETIT KURSAAL
durée 1h30
18 novembre 2021
20 h 30
GRAND KURSAAL
durée 1h30
19 novembre 2021
20 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h30
24 novembre 2021
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
25 novembre 2021
20 h 30
GRAND KURSAAL
durée 1h30
26 novembre 2021
20 h 30
GRAND KURSAAL

décembre

durée 1h30
7 décembre 2021
20 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h30
7 décembre 2021
20 h 30
GRAND KURSAAL
durée 1h30
9 décembre 2021
20 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h30
9 décembre 2021
20 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h30
16 décembre 2021
20 h 30
GRAND KURSAAL
durée 1h15
17 décembre 2021
20 h 30
PETIT KURSAAL
durée 2h
17 décembre 2021
20 h 30
GRAND KURSAAL
durée 1h30
17 décembre 2021
20 h 30
PETIT KURSAAL
concert et bal de 20h30 à 2h
18 décembre 2021
20 h 30
GRAND KURSAAL

janvier

durée 1h30
7 janvier 2022
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
20 janvier 2022
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
21 janvier 2022
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
22 janvier 2022
20 h 00
PETIT KURSAAL
durée 2h45
23 janvier 2022
15 h 00
GRAND KURSAAL

février

durée 1h30
3 février 2022
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
4 février 2022
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
10 février 2022
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
26 février 2022
20 h 00
PETIT KURSAAL

mars

durée 1h20
3 mars 2022
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
10 mars 2022
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h20
12 mars 2022
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
18 mars 2022
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
30 mars 2022
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
31 mars 2022
20 h 00
PETIT KURSAAL

avril

durée 1h30
6 avril 2022
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h45
13 avril 2022
20 h 00
GRAND KURSAAL
durée 1h30
14 avril 2022
20 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h20
22 avril 2022
20 h 30
PETIT KURSAAL
durée 1h30
28 avril 2022
20 h 00
PETIT KURSAAL
durée 1h30
28 avril 2022
20 h 30
GRAND KURSAAL

mai

durée 1h30
1 mai 2022
18 h 30
GRAND KURSAAL

juin

durée 2h30
4 juin 2022
19 h 00
PETIT KURSAAL

octobre

durée 1h30
21 octobre 2022
19 h 00
PETIT KURSAAL

décembre

durée 1h30
8 décembre 2022
20 h 00
GRAND KURSAAL